Hlavná obsah

Fundusz Dróg Samorządowych

utrudnienia

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica Gminy/Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości „Grabówka – Granica gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901”
Z uwagi na wiosenną aurę postanowiliśmy rozpocząć prace drogowe związane z przebudową w.w. dróg. W chwili obecnej trwają roboty przygotowawcze związane z oznakowaniem remontowanych odcinków dróg, oraz miejscowego odkrzaczania poboczy. 

0
0
0
s2sdefault

umowa 

W dniu 8 listopada 2019 roku Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz ze Skarbnik Gminy Anną Stachyrak podpisały umowy z wykonawcami na realizację dwóch odcinków dróg Gminy Dydnia w miejscowościach Końskie i Grabówka.
1. Wykonawcą robót drogowych zadania o wartości  832.445,46 zł pn.
„Przebudowa drogi gminnej  nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
2. Wykonawcą robót drogowych zadania o wartości 320.573,31 zł pn.

0
0
0
s2sdefault

droga

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła dzisiaj (4 września 2019 r.) listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którą Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził 30 sierpnia 2019 roku.

0
0
0
s2sdefault

droga 

Dnia 12.07.2019 r. decyzją Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwa wnioski:
1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości „Grabówka – Granica gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica Gminy/Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania została przekazana do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

0
0
0
s2sdefault