Hlavná obsah

Zawiadamiam, że w dniu  26 kwietnia 2018r. tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach: 30.01.2018r., 1.03.2018r. oraz 28.03.2018r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2018r.
 • udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
 • uchylenia uchwały Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zagórz na realizację zadania publicznego,
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Niebocko dgr nr 1524),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Niebocko dgr nr 594/5),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Niebocko dgr nr 594/6),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Niebocko dgr nr 21/1),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Niebocko dgr nr 21/2),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Niebocko dgr nr 42),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Witryłów dgr nr 212),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Witryłów dgr nr 275),
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Temeszów),
 • przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault