Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Czy jestem uzależniony?

Uzależnienie od alkoholu  jest następstwem długotrwałego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz nadmiernego o nim myślenia, które zaczyna dominować nad wszystkim innym co kiedyś było ważniejsze. Aby rozpoznać uzależnienie od alkoholu, musi występować przez jakiś czas co najmniej trzy z wymienionych poniżej objawów.  Są to:

  • silny nieodparty przymus picia alkoholu,
  • trudności w  unikaniu rozpoczęcia picia lub trudność w ograniczeniu lub w zakończeniu picia,
  • wystąpienie  objawów zespołu abstynencyjnego po odstawieniu lub zmniejszeniu dawki alkoholu, przejawiające się charakterystycznymi objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub przyjmowaniem tej samej dawki lub innych podobnie działających substancji w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia objawów zespołu abstynencyjnego,
  • zmiana tolerancji, takiej jak zwiększanie dawki alkoholu w celu uzyskania efektów, które początkowo były wywołane przez dawki niższe, tzn. ta sama dawka wypitego alkoholu nie przynosi takiego samego efektu jak wcześniej,
  • narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań z powodu spożywania alkoholu; zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu, jego picie lub odzyskiwanie równowagi po wypiciu alkoholu,
  • kontynuowanie picia pomimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw i świadomości tego faktu, takich jak uszkodzenie wątroby na skutek intensywnego picia.
Skip to content