Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odpadów 2023

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dydnia na rok 2023, obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dostępny w zakładce “Dla mieszkańca > Gospodarka komunalna > Odpady komunalne”

1061