Главное содержание

Informacje dla rolników

rolnik

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

0
0
0
s2sdefault

ochrona

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 2020 wydłużony do 26 marca 2021 r.
Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 oraz Komunikatem Prezesa ARiMR z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 26 marca 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy.

0
0
0
s2sdefault

atestacja

0
0
0
s2sdefault

 pdr

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie organizuje w dniu 12.03.2021 r. „Szkolenie uzupełniające w zakresie środków ochrony roślin”.
Ukończenie szkolenia upoważnia do zakupu środków wszystkich klas toksyczności dla użytkowników profesjonalnych oraz do wykonania zabiegów środkami ochrony roślin zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 z późniejszymi zmianami.  

0
0
0
s2sdefault