Главное содержание

loga

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Dydnia dotyczącymi terminu realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Dydnia i Gminie Zagórz” informujemy, że na terenie Gminy Dydnia montaż instalacji będzie realizowany do końca września 2019r.

Przesunięcie terminu montażu wynika z faktu, iż procedura przetargowa była przeprowadzana dwukrotnie. W pierwszym przetargu na realizację przedmiotowego zadania ceny instalacji były wyższe niż założono we wniosku o dofinansowanie, dlatego też postępowanie przetargowe zostało unieważnione i ogłoszono kolejny przetarg, co z kolei spowodowało wydłużenie terminu realizacji projektu.
Obecnie Zamawiający  (Gmina Zagórz) podpisał umowę z wykonawcą i rozpoczął się proces instalacji pierwszych urządzeń.  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń na terenie Gminy Dydnia, mieszkańcy będą o tym fakcie powiadamiani przez pracowników Urzędu Gminy Dydnia jak również przez przedstawicieli wykonawcy.

0
0
0
s2sdefault