Главное содержание

Zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2018r. tj. czwartek o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2018r.,
  • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2018-2028,
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dydnia),
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Niebocko),
  • w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom,
  • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Temeszowie,
  • podziału Gminy Dydnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • uchwalenia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2018r.”

4. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault