Głównej zawartości

pszok

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku wznawia działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jabłonce.
W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, przebywając na terenie PSZOK prosimy Państwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa. Znajdując się w przestrzeni publicznej jesteśmy zobowiązani nosić maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos oraz zachowywać odpowiednią odległość od innych.

Przypominamy również, że na obiekcie został zamontowany monitoring. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, osoba obsługująca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów. Wówczas sporządza dokumentację fotograficzną wraz z opisową notatką, które posłużą za podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wobec wszelkich działań niezgodnych z prawem (np. podrzucania odpadów) zostanie wszczęte postępowanie i zawiadomione zostaną odpowiednie służby, co w konsekwencji może prowadzić do nałożenia kary finansowej.
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ODDAWANIA DO PSZOK ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH, WIELKOGABARYTOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH, ELEKTROŚMIECI:
• Wstęp na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą osoby obsługującej
• Punkt przyjmuje posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych
• Punkt przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Dydnia, którzy terminowo regulują opłaty za odpady
• Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie odpadów, zidentyfikowaniu rodzaju odpadów oraz potwierdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z frakcjami odpadów dopuszczonymi do przyjęcia przez regulamin
• Każde przyjęcie odpadów do PSZOK jest udokumentowane
• Mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK-u zobowiązani są do ich transportu i rozładunku we własnym zakresie oraz do umieszczenia ich w odpowiednim pojemniku lub miejscu, zgodnie ze wskazaniami obsługi PSZOK
• Osoby przebywające na terenie PSZOK-u muszą bezwzględnie przestrzegać zasad BHP oraz zaleceń obsługi PSZOK
• Tymczasowo do PSZOK-u nie można oddawać styropianu, wełny mineralnej oraz odzieży, ze względu na problem z zagospodarowaniem tych frakcji odpadów
• Elektrośmieci oddawane do PSZOK muszą być kompletne. Pracownik może odmówić przyjęcia do PSZOK elektrośmieci zdekompletowanych, z powyjmowanymi częściami i podzespołami.
• Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami w Gminie Dydnia znajdują się w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dydnia oraz Regulaminie Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które są dostępne w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (dydnia.bip.gov.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Dydnia (gminadydnia.pl).

W listopadzie nie będzie już zbiórki odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych miejscowości. W zamian za to od soboty, 7 września 2019r., odpady wielkogabarytowe będzie przyjmował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jabłonce. PSZOK to specjalnie przygotowane miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Dydnia będą mogli oddawać odpady problematyczne, wielkogabarytowe.
Zmiana sposobu odbioru odpadów wielkogabarytowych związana jest przede wszystkim z kosztem gospodarowania odpadami. Zbieranie odpadów z miejsc wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach generowało bardzo wysokie koszty. Problemem było również to, że osoby i podmioty gospodarcze, które nie uiszczały opłat za gospodarowanie odpadami w naszej gminie mogły pozbywać się swoich odpadów na koszt mieszkańców Gminy Dydnia. Jak wiadomo ilość oraz sposób segregowania odpadów mają bezpośrednie przełożenie na koszt jaki ponoszą mieszkańcy gminy za gospodarowanie odpadami. Między innymi z tego powodu powstał PSZOK. Mieszkańcy Gminy Dydnia w dalszym ciągu będą mogli bez ograniczeń, dwa razy w miesiącu, przekazywać do punktu posegregowane odpady wielkogabarytowe. Działanie PSZOK-u ma na celu zapobieganie niewłaściwym praktykom związanym z gospodarowaniem odpadami, a także uregulowanie i usystematyzowanie prawidłowych sposobów segregacji i utylizacji odpadów.
Tymczasowo do PSZOK-u nie będzie można oddawać styropianu, papy i wełny mineralnej. Jest to spowodowane problemami z zagospodarowaniem tych materiałów. Dokładne informacje dotyczące oddawania odpadów do PSZOK-u znajdują się w załącznikach.

Informacje

Regulamin

Uchwała IX.86.2019

Uchwała IX.87.2019

0
0
0
s2sdefault