Głównej zawartości

Misją Urzędu Gminy w Dydni jest jak najlepsze realizowanie zasad samorządności lokalnej, ukierunkowane na stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców, a w szczególności świadczenie usług administracyjnych jak najwyższej jakości oraz realizacja i wspieranie działań na rzecz rozwoju gminy.

Powyższą misję chcemy osiągnąć realizując poniższe cele:

  1. Umacnianie roli Urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną.

  2. Załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach.

  3. Tworzenie pozytywnego i przyjaznego wizerunku Urzędu.

  4. Doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych.

  5. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji i w kontaktach z otoczeniem.

  6. Podnoszenie świadomości o służebnej roli organizacji oraz uzupełnienie i doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników.

  7. Stałe uwzględnianie w pracy organizacji oczekiwań i wniosków klientów.

  8. Prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

  9. Wykonywanie zadań przyjętych w strategiach dotyczących rozwoju gminy.

  10. Rozwój informatyzacji Urzędu Gminy.


Władze gminy zapewnią odpowiednie niezbędne środki do utrzymania ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością i realizacji polityki jakości, a ich skuteczne wykorzystanie będzie wynikiem współdziałania pracowników Urzędu na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

 

0
0
0
s2sdefault