Głównej zawartości

Fundusz Dróg Samorządowych

droga

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w 2020 roku dzięki wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
- Końskie - Mrzygłód przebudowa drogi gminnej długości 2 263 m. Koszt realizacji zadania wyniósł 832 445 zł w tym 665 956 zł dofinansowania z FDS
- Grabówka - Lalin przebudowa drogi gminnej długości 901 m. Koszt realizacji zadania wyniósł 320 573 zł w tym 224 401 zł dofinansowania z FDS
- Dydnia - Wola przebudowa drogi gminnej długości 974 m. Koszt realizacji zadania wyniósł 485 251 zł w tym 291 150 zł dofinansowania z FDS
Łączna długość: 4 138 m
Łączny koszt: 1 663 269 zł
Suma dofinansowania: 1 181 507 zł z Funduszu Dróg Samorządowych

fundusz

0
0
0
s2sdefault

Droga

Zakończone zostały już prace przy przebudowach dwóch ważnych odcinków dróg w Gminie Dydnia, wiodących w kierunku granic gminy w Końskiem i w Grabówce. W obecności wykonawców oraz komisji dokonano końcowego odbioru dróg, wobec czego zostały one już oficjalnie oddane do użytku.

0
0
0
s2sdefault

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania:
1) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/.  Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 2263,0 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie odwodnienia drogi, podbudowy na poszerzeniu drogi, wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej, uzupełnienie i remont poboczy. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania wynosi 665 956,00  zł , tj. 80% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania to 832 445,46 zł.
2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka ,,Grabówka – Granica Gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 KM 0+000 do KM 0+901
Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka ,,Grabówka – Granica Gminy /Lalin/”.  Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 901,0 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy na poszerzeniu drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, wykonanie przepustów i odwonienia drogi. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania wynosi  224 401,00 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. Całkowity koszt zadania to 320 573,31 zł
Celem powyższych projektów jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dydnia, poprawa warunków ruchu, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0
0
0
s2sdefault

droga

Informujemy, że w związku z przebudową drogi Końskie – granica gminy Mrzygłód w dniach 4-6 czerwca 2020 (czwartek - sobota) w czasie trwania robót tzn. w godzinach od 7:00 do 20:00 droga będzie wyłączona z ruchu.

0
0
0
s2sdefault