Głównej zawartości

Ważną funkcję w życiu społecznym i kulturalnym Gminy Dydnia odgrywają szkoły. W Gminie Dydnia funkcjonują następujące jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół w Niebocku w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Gminne w Niebocku
  Nr telefonu 13 43 955 86
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku
  Nr telefonu 13 43 958 30
  Dyrektorem Zespołu Szkół w Niebocku jest Pani mgr Bożena Chorążak, wicedyrektorem - Pani mgr Renata Sieńczak.

2. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni.
 Dyrektorem szkoły  jest Pani mgr Iwona Pocałuń.
 Nr telefonu 13 43 035 30, 13 43 034 80

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce.
 Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Zuzanna Dmitrzak. Przy szkole działa Moje boisko-Orlik 2012.
 Nr telefonu 13 43 034 12

4. Szkoła Podstawowa w Grabówce.
 Obowiązki dyrektora tej placówki pełni Pani mgr Marta Rybczak.
 Nr telefonu 13 43 950 24

5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp Ignacego Tokarczuka w Końskiem.
  Dyrektorem szkoły jest Pan mgr Dariusz Klimowicz.
  Nr telefonu 13 43 031 08

6. Szkoła Podstawowa w Wydrnej.
 Dyrektorem tej placówki jest Pani mgr Halina Skawińska.     
 Nr telefonu 13 43 032 20

7. Szkoła Podstawowa w Witryłowie.
 Prowadzona do 31 października 2020 r. przez Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom”.

8. Szkoła Podstawowa w Niewistce.
 Prowadzona przez Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom”. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Bożena Pelczarska-Klimowicz.
 Nr telefonu 13 43 031 50

9. Szkoła Podstawowa w Obarzymie.
 Prowadzona przez Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom”. Dyrektorem szkoły jest Pani Dorota Sidor.
 Nr telefonu 13 43 030 30

10. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni.
Jest to publiczna szkoła artystyczna dająca podstawy wykształcenia muzycznego. Struktura organizacji nauczania w szkole odbywa się w dwóch cyklach:
1. Cykl sześcioletni (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 6 do 9 roku życia),
2. Cykl czteroletni (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 10 do 16 roku życia).
Do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni uczęszczają uczniowie z obszaru całej gminy. Placówka ta stwarza im możliwości nauki gry na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, flet poprzeczny, klarnet, obój, saksofon, trąbka, perkusja. Dyrektora tej placówki jest Pani dr Elżbieta Przystasz.
Atutem Szkoły Muzycznej jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, usytuowanie szkoły w centrum gminy, organizacja zajęć edukacyjnych niepokrywająca się z zajęciami w szkole podstawowej, możliwość korzystania z instrumentów będących w posiadaniu szkoły. Absolwenci tejże szkoły mają możliwość kontynuacji nauki w Szkole Muzycznej II stopnia m.in. w pobliskim Sanoku.
Nr telefonu do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni 602 298 294

11. Przedszkole Samorządowe w Dydni.
Dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Dorota Bluj.
Nr telefonu 13 43 032 53
Działające na terenie Gminy Dydnia przedszkola, dbają nie tylko o prawidłowy rozwój dzieci ale również dają dobre podstawy do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkolaki, oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej, mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach umysłowych, artystycznych, ruchowych, muzycznych, zajęciach z języka obcego, logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy utworzony został z dniem 31 stycznia 2020 r. Żłobek Gminny w Dydni. Żłobek powstał w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2020. Dyrektorem żłobka jest Pani mgr Dorota Bluj.
Nr telefonu 13 43 032 53.  

Wszystkie szkoły z terenu Gminy Dydnia nieustannie dążą do podniesienia poziomu edukacji, indywidualnego podejścia do każdego ucznia, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne oraz organizowania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Aby pozyskać dodatkowe środki na ten cel uczestniczą w realizacji wielu projektów.

0
0
0
s2sdefault