Głównej zawartości

Rządowy Fundusz Inwestrycji Lokalnych

fundusz

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w 2020 roku dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
• Jabłonka - "Kopaniska" droga gminna długości 880 m, koszt realizacji zadania wyniósł 300 014 zł w tym 241 755 zł dofinansowania z RFIL
• Witryłów - "na Dział" droga gminna długości 800 m, koszt realizacji zadania wyniósl 138 537 zł w tym 121 139 zł dofinansowania z RFIL
• Dydnia - "Wola" droga gminna długości 974 m koszt realizacji zadania wyniósł 485 251 zł w tym 137 106 zł dofinansowania  z RFIL
Łącznie 500 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

0
0
0
s2sdefault

fundusz

Gmina Dydnia w 2020 roku otrzymała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów
Środki zostaną wykorzystane na:
1. Przebudowę  drogi gminnej nr 115706R w miejscowości Dydnia ,,Dydnia –Dydnia Wola” nr ewid. dz.  2240/1 w KM 0+750 - KM 1+724.
2. Przebudowę drogi gminnej Jabłonka-Kopaniska nr ewid. działki 499, 523 w KM 0+000 do KM 0+880.
3. Przebudowę drogi w Witryłowie na dział, działka o nr ewid. 461, długość 500 m, nawierzchnia z płyt JOMB KM 0+300-KM 0+500 i KM+600 – KM 0+900.

0
0
0
s2sdefault