Głównej zawartości

Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,42 %

 Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0,0 odpady nie zostały odebrane

 Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,24 %

 Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

EKOMAX Jerzy Kotulak Jasło

Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,42 %

Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0,0 odpady nie były odbierane

Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 odpady nie były odbierane

 ZGK w Dydni

Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 0,0 odpady nie były odbierane

Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0,0 odpady nie były odbierane

Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 odpady nie były odbierane

0
0
0
s2sdefault