Głównej zawartości

14 lipca 2014 roku dziennik „Rzeczpospolita” rozstrzygnął 10. jubileuszową edycję Rankingu Samorządów 2014 w Polsce. Gmina Dydnia znalazła się na 40. miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich (1566 gmin w Polsce), uzyskując 51,67 pkt.

W finałowej setce znalazły się, poza Gminą Dydnia, tylko trzy gminy z województwa podkarpackiego. Wyższe lokaty osiągnęły dwie duże gminy wiejskie: Gmina Dębica (6. miejsce), Gmina Mielec (22. miejsce), niżej od Gminy Dydnia oceniona została  Gmina Kuryłówka, która uplasowała się na 57. miejscu.

W pierwszym etapie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących samorządów w Polsce wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

Po zakończeniu pierwszego etapu uzyskano listę samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom wyznaczonym przez kapitułę. Na czele kapituły od początku rankingu, tj. od 2005 r. stoi Jerzy Buzek, były premier. W skład kapituły wchodzą także: Jerzy Stępień oraz przedstawiciele związków samorządowych i instytucji współpracujących z „Rzeczpospolitą” przy tworzeniu rankingu, tj.: PKO BP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 564 samorządy, w tym: 64 miasta na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko – wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. Wszystkie gminy, które przeszły pierwszy etap, otrzymały ankiety składające się z 18 pytań, na które musiały odpowiedzieć, dostarczając danych do końcowej oceny w rankingu.

W drugim etapie brano pod uwagę, m.in.: udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2010-2013, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2010-2013, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2013, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w latach 2012-2013, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2010-2013 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, funkcjonowanie urzędu na podstawie jednej z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI. Oceniano: wiarygodność kredytową, badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2012-2013, współpracę z jednostkami pomocniczymi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego, plan zagospodarowania przestrzennego, wydawanie pozwoleń na budowę na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sposoby zapobiegania bezrobociu w gminie, funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny.

10. jubileuszowa edycja rankingu samorządów 2014 została opublikowana w numerze 162 (9889) z dn. 15 lipca 2014 r. „Rzeczpospolitej”.

Beata Czerkies

 

0
0
0
s2sdefault