Głównej zawartości

Zebrane odpady komunalne, przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dydnia,  zostają zagospodarowane w regionalnej instalacji przetwarzającej odpady komunalne (RIPOK) w Krośnie, zgodnie z poniższą tabelą:

Zmieszane odpady komunalne

Odpady zielone

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Krośnie
Białobrzeska 108
38-400 Krosno

Przydomowe kompostowniki

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Krośnie
Białobrzeska 108
38-400 Krosno

 

0
0
0
s2sdefault