Hlavná obsah

Na fotografiu krajiny Komúna Dydnia / rybníky v Krzemiennej

Všeobecné informácie

Obec Dydnia, ktorá sa nachádza v poriečí Sanu je neobyčajne atraktívna z turistického hžadiska. V údolí miestnych kopcov (s nadmorskou výškou nad 500 m) sa prepletá mnoho riek a potokov. Za riekou Sanu, cez ktorú sa možno dostat' buď trajektom na dedine Krzemienna alebo visiacou lávkou vo Wirtyłowie, sa nachádza mnoho rekreačných zariadení. Pozdĺž Sanu si čoraz častejšie turisti, ktorí sa zamilovali do krásy tejto oblasti, kupujú záhradky, na ktorých si stavajú víkendové chaty. Vo väčšine miest obcí sa nachádzajú cenné historické pamiatky svedčiace o burlivých dejinách tejto oblasti nachádzajúcej sa v požskom a ruskom (ukrajinskom) pohraničí. Na svoje si tu prídu milovnici krásnej prírody, historických pamiatok, rybari, požovníci, kajakari, cyklisti, ale aj tí, ktorí túžia stravit' svoj vožný čas v tíšine a pokoji.

Niekožko faktov (hodno uvidiet'):

Dydnia

 • Klasicistický murovaný dvor zo začiatku 19.storočia. Bol reštaurovaný v 50-tych rokoch. V okolí je zachovalý historický park a sýpka z 19. storočia.
 • Neogotický murovaný kostol sv. Michala Archanjela a sv. Anny konsekrovaný v 1882 roku. V susedstve sa nachádza drevená fara v zakopianskom štýle (z 1917 roku) a sýpka (19. storočie).

Grabówka

 • Kamenná, murovaná grekokatolická cirkev sv. Mikuláša (1864 r.) so zvonicou. Nepoužívaná od r. 1947 .

Jabłonka

 •  Murovaný dvor z konca 18. storočia, prestavaný po r. 1914. Prízemný s obývatežným podkrovím. Kedysi majetok Słoneckich, Jaruntowskich a Kraińskich. Vnútri sa zachovali dva kozuby z 19. storočia. V okolí sa nachádza mažebný dubový park a rybník.
 • Drevený kostol Matky Božej Czestochovskej (1936-39) v národnom štýle (projektoval ho Bogdan Treter), podža vzoru architektúry podhalanských kostolov. Vedža neho sa nachádza kamenná figúra Matky Božej Nepoškvrneného Počatia (19. storočie).

Końskie

 • Drevený kostol (niekdajšia pravoslávna cirkev) Premena Pana (z 1927 roku). Vnútri je umiestnený barokový oltár (r. 1736) z pravoslávneho kostola vo Uluczu. V zvonici sa zachoval zvon z r. 1712.
 • Klasicistický murovaný dvor z prelomu 18. a 19. storočia. Kedysi bol majetkom Korczyńskich a Retzensteinów, prešiel rekonštrukciou. V okolí je park z 18. storočia, dva rybniky a murovaný dvor.
 • Opustená omšová kaplnka z 1939 roku postavená na náklady nadácie rodiny Novakov.

Krzemienna

 • Dvor zo začiatku 19. storočia je súčast'ou majetku Bobczyńskich a Dydyńskich. V okolí sa nachádza park, rybníky a alej s dekoratívnym porastom.
 • Drevený kostol (patril pravoslávnej cirkvi) z r. 1867 Vovedenie Matky Božej do Kostola. Pri bočnom oltári je obraz Poklona Troch Krážov z druhej polovice 16. storočia.
 • Socha (19. storočie) s erbom Gozdowa na stĺpe.Krzywe
 • Drevený kostol Matky Božej Láskavej (patril pravoslávnej cirkvi) z r. 1759.
 • Murovaný sedliacky dvor z 1868 roku kedysi patril statku Dydyńskich.

Niebocko

 • Dvor z konca 19. storočia, do 1945 roku bol majetkom Wiktorów a Kraińskich. V okolísa nachádza čast' bývalého parku: zachovali sa duby a lipy, aleje, zčasti zarastený rybník.

Niewistka

 • Drevený kostol Matky Božej Anelskej z 1927.

Obarzym

 • Drevený kostol Zvestovania Panny Márie (bývalý pravoslávny kostol) z 1828 vnútri stopy nástenných malieb (19. storočie) aj dva epitafy z polovici 19. storočia.

Temeszów

 • Fragment murovaného dvoru (prvá polovica 19. storočia). V okolí sa nachádza zvyšok parku aj zarastajúci rybník. V susedstve je zachovalý drevený kostolík Matky Božej Ostrobramskej.

Ulucz

 • Jeden z najhodnotnejších pamiatok Podkarpacia. Najstarší drevený pravoslávny kostol Nanebovstúpenia Pána zachovalý v Požsku. Bol postavený pravdepodobne v rokoch 1510-17, prestavený v 17. aj v 19. storoči a používaný do 1947 roku. Zreštaurovaný v 60 rokoch. Súčasnosti je majetkom źudového Múzea Stavebníctva v Sanoku. Okolo kostola sú staré stromy, kostol sa nachádza na kopci Dębnik.
 • Vedža pravoslávneho kostola je murovaná kaplnka aj niekožko náhrobkov z 19. a 20. storočia.

Witryłów

 • Drevený kostol (niekdajší pravoslávny kostol) Michala Archanjela z 1812 prestavený na začiatku 20. storočia. Vnútri cenný, obojstranne mažovaný procesný kríž z 19. storočia.
 • Zachovalá čast' zemianského dvora (pivnica a park).
 • Tri murované kaplnky z 19. storočia (jedna z dvojvežovou fasádou)

Wydrna

 • Murovaný dvor majetok Sękowskich z 1845 prestavený v 1920 roku, prizemný s obytným podkrovím. Vnútri sa zachovala skriňa z 18. storočia a pät' obrazov: dva neskoroklasické a tri portréty. Dvor patril vynikajúcemu chemikovi, profesorovi Kazimierzowi Klingovi. Hostili tam prezidenta Ignacy Mościcki, aj spisovateža Melchiora Wańkowicza.

Jan Pavol II - Čestný Občan Obci Dydnia

Rada Obce, ktorú viedol Piotr Szul, na zasadnutí z 12. augusta 1999 udelila Pápežovi Jánovi Pavlovi II. titul Čestný Občan Obcie Dydnia. Diplom na pergamene v koži darovali sv. Otcovi richtár obce Jerzy F. Adamski, jeho zástupca Stanisław Pałys a zástupca Obecnej rady Marek Bacoń 21. augusta 1999 počas audiencie v Castel Gandolfo, v súkromnej letnej rezidencii pápeža. Ján Pavol II dostal ako darček od obce olejomažbu ukazujúcu pravoslávny kostol v Uluczu od Henryka Cipory z Krzywego, súpravu ozdobných kraslíc, ktoré vyrobila Janina Zubel z Jabłonki a bochník dedinského chlieba, ktorý upiekla Krystyna Dmitrzak z Jabłonki. Dychový orchester, založený pri Hasičskom Zbore v Dydni, vedený Zygmuntom Podulkom, pripravil pre pápeža počas audiencii v Castel Gandolfo koncert. Aj na nasledujúci deň počas motlidby Anjel Pána dosiahol orchester vežký úspech medzi pútnikami a vyslúžil si aj pápežský pozdrav.

0
0
0
s2sdefault