Głównej zawartości

Lasy stanowią cześć większych kompleksów leśnych, wychodzących poza obręb gminy i powiatu. Największą powierzchnie zajmują lasy w sołectwach: Końskie - 80 ha i Obarzym - 20 ha. Podstawowym typem lasu jest drzewostan mieszany górski. 

W przeszłości obszar ten porastała puszcza, w większości zamieniona później w pola uprawne. Wśród drzew dominują: buk, grab, brzoza, dąb, jawor, modrzew, olcha, sosna, świerk, jodła, a nad brzegami rzek - wierzba. Podszyt leśny stanowią: maliny, borówki, (czarne jagody), jeżyny, poziomki, grzyby.

Spośród ptaków na terenach zamieszkanych występują najczęściej: wróble, szpaki szczygły słowiki, sikorki, sroki, gawrony, kawki i jaskółki, natomiast w lasach: drozdy, zięby, jastrzębie, wrony, dzięcioły, gile, sowy, sójki i przepiórki.

Ssaki reprezentują: sarny, jelenie, zające, myszy polne, łasice, wiewiórki, dziki, gronostaje, wydry, piżmowce. Na terenach podmokłych żyją żaby, a na nasłonecznionych zboczach występują zaskrońce, rzadziej żmije.

W czystych rzekach i stawach można spotkać: jelce, leszcze, okonie, płotki, szczupaki, ukleje, wierzbówki, węgorze, okonie, karpie i raki.
Część obszaru gminy stanowią tereny prawnie chronione. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Końskie i część Dydni. Gmina Dydnia dysponuje wysokimi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi, które umożliwiają rozwój rekreacji i turystyki zwłaszcza jeżeli chodzi o położenie w dorzeczu Sanu.

0
0
0
s2sdefault