Главное содержание

Zarządzenie nr 318/2020
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 23 marca 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),  zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się czas pracy w dniu 23 marca 2020 r., w godzinach 7:30 – 11:30. Pracownicy obsługi pracują w godzinach 11:30 – 15:00

§ 2

Informacja o skróconym czasie pracy zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

0
0
0
s2sdefault