Главное содержание

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję na dzień 18 września 2020r. tj. piątek na godz. 8.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 03.09.2020r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Przebudowy Domu Ludowego w miejscowości Końskie – część stanowiąca zadanie własne gminy”.
9. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault