Главное содержание

Zawiadamiam, że w dniu  28 lutego 2017r. tj. wtorek o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
  • przeznaczenia ze środków Gminy kwotę 50.000zł. /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

4. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

                                                                                               

0
0
0
s2sdefault