Hauptinhalt

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przekazuje pismo Prezesa UOKiK, odnoszące się do możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ww. ustawy.

Dorota Grabska

RIO w Rzeszowie

Pismo

Formularz do pisma

0
0
0
s2sdefault