Главное содержание

oze
31 października 2017 roku w Urzędzie Gminy Zagórz została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE DYDNIA”.
W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli Parlamentarzyści Poseł Bogdan Rzońca, Poseł Piotr Uruski, przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego  Marszałek Maria Kurowska i Radny Sejmiku Województwa Wojciech Zając oraz przedstawiciele Gminy Zagórz Burmistrz Ernest Nowak i Gminy Dydnia Wójt Jerzy F. Adamski, Zastępca Wójta Stanisław Pałys, Inspektor Tomasz Wójcik. 

Inicjatywa ma służyć poprawie stanu środowiska naturalnego oraz obniżeniu kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie partnerskich samorządów.
Realizacja projektu polegać będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, a w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyszczególnione tu działania projektowe będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym).
Wartość projektu dla Gminy Dydnia - 2 763 438,80 zł
Dofinansowanie ze środków UE - 2 131 205,00 zł
Proekologiczne działania samorządów Zagórza i Dydni spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych środowisk.
Realizacja i rozliczenie całego zadania planowane jest na 2018 rok.

Tomasz Wójcik

0
0
0
s2sdefault