Главное содержание

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Dydnia obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:15 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 3,  
- Nr 2, w liczbie 2,  
- Nr 3, w liczbie 3,  
- Nr 4, w liczbie 3,  
- Nr 5, w liczbie 2,  
- Nr 6, w liczbie 2,  
- Nr 7, w liczbie 3,  
- Nr 8, w liczbie 2,  
- Nr 9, w liczbie 3,  
- Nr 10, w liczbie 2,  
- Nr 11, w liczbie 2,  
- Nr 12, w liczbie 2,  
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2,
- Nr 11, w liczbie 1,
- Nr 12, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia, pok nr 100.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

0
0
0
s2sdefault