Главное содержание

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz 2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:
-     2 pomieszczeń (garaż duży z magazynem i garaż mały na parterze) zlokalizowane w budynku Domu Ludowego o łącznej pow. użytkowej 79,20 m² ogrzewanej (prądem w sezonie zimowym) oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr175/3 w Witryłowie (Bi-0,2591 ha), 174/2 (Bi-0,0057 ha),
-    jednego pomieszczenia (b. poczty) zlokalizowane w byłym budynku Ośrodka Zdrowia o łącznej pow. użytkowej 35,84 m² nie ogrzewanej oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 173/1 (Bi-0,0053 ha), 174/1 (Bi-0,0362 ha),  175/1 (0,0129 ha), w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu realizacji zadań statutowych (ochrony przeciwpożarowej) Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie.
3.    Wysokość czynszu w zł : Nie dotyczy.
4.    Terminy wnoszenia opłat : Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od  06.11.2019 r. do 26.11.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault