Главное содержание

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 7 pomieszczeń o łącznej pow. 75,10 m2 w tym 52,90 m² powierzchni użytkowej ogrzewanej mieszczącej się w budynku Centrum Rehabilitacji w Dydni oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 2189/3 w Dydni (RIVa-0,11 ha; RIVb-0,06 ha; PsIV-0,53 ha; PsVI-0,40 ha; B-0,20 ha) dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00047667/8w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie na realizację statutowych zadań charytatywno – opiekuńczych Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni.
3.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4.    Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na realizację statutowych zadań charytatywno – opiekuńczych Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 11.12.2019 r. do 01.01.2020 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault