Главное содержание

Zawiadamiam, że w dniu 5 maja 2016r. tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2016r.,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia,
  • darowizny nieruchomości mienia komunalnego Gminy Dydnia na rzecz Powiatu Brzozowskiego (Wydrna),
  • darowizny nieruchomości mienia komunalnego Gminy Dydnia na rzecz Powiatu Brzozowskiego (Końskie),
  • uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni,
  • utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi,
  • nawiązania współpracy z Gminą Raciechowice,
  • nawiązania współpracy z Gminą Niwiska.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault