Hlavná obsah

Gmina Dydnia wzięła udział w realizacji projektu „W sieci bez barier”. Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

W ramach projektu przeprowadzono bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu dla mieszkańców Gminy Dydnia, którzy ukończyli 25 rok życia, a także zakupiono 24 laptopy, które zostaną przekazane do szkół z terenu gminy. W sumie w szkoleniach wzięło udział 267 uczestników, których podzielono na 23 grupy. W ramach szkoleń przeprowadzono zajęcia, które odbywały się w cyklach 8 spotkań o następującej tematyce:
• „Kultura w sieci”,
• „Działam w sieciach społecznościowych”,
• ”Rodzic w Internecie”,
• „Rolnik w sieci”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Wartość dofinansowania wyniosła 149 520,00 zł.

0
0
0
s2sdefault