Hlavná obsah

loga

Gmina Dydnia zakończyła realizację projektu pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpowodziowej z terenu Gminy Dydnia”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ,,Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, pkt. nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji projektu zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Witryłowie oraz motopompę dla OSP w Dydni.
Łączna kwota realizowanego projektu wyniosła  811 654,86 zł w tym: 120 000,00 zł dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 210 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  238 172,87 zł to środki pochodzące z dotacji z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, natomiast 243 481,99 stanowiły środki własne.

0
0
0
s2sdefault