Главное содержание

loga

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dydnia
Gmina Dydnia ogłasza dodatkowy nabór na kocioł 20 kW opalany biomasą w związku z realizacją projektu w ramach Osi priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych (netto).
Zainteresowani mieszkańcy udziałem w projekcie prosimy o złożenie Dokumentów określonych w regulaminie i zamieszczonych na stronie Gminy Dydnia. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni pok. 106 do 30.06.2019 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
Osoby, które złożą dokumenty po w/w terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dydnia
Gmina Dydnia ogłasza dodatkowy nabór na kocioł 20 kW opalany biomasą w związku z realizacją projektu w ramach Osi priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  
Przewidywane dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych (netto).
Zainteresowani mieszkańcy udziałem w projekcie prosimy o złożenie Dokumentów określonych w regulaminie i zamieszczonych na stronie Gminy Dydnia. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni pok. 106 do 09.02.2018 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
Osoby, które złożą dokumenty po w/w terminie nie będą brały udziału w projekcie

Gmina Dydnia informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,  projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Oś priorytetowa III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na dostawie i montażu różnych instalacji OZE, w tym instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u, zestawów fotowoltaicznych i kotłów opalanych biomasą, zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych lub gruntach obok budynków mieszkalnych.
Przewidywane dofinansowanie wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych (netto).
Zainteresowani mieszkańcy udziałem w projekcie proszeni są o złożenie Dokumentów określonych w regulaminie i zamieszczonych na stronie Gminy Dydnia. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni pok. 106 do 24.02.2017 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego)
Osoby, które złożą dokumenty po w/w terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

Załączniki:

Ankieta

Deklaracja

Oświadczenie

Regulamin

Aneks do Regulaminu

Aneks 2 do Regulaminu

Umowa

 

 

0
0
0
s2sdefault