Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

O gminie

Gmina Dydnia jest gminą wiejską, leżącą w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim. Na koniec 2022 roku gminę zamieszkiwało 7.676 osób. Powierzchnia gminy stanowi 24,2% powierzchni powiatu.

Gmina Dydnia od strony północnej graniczy z gminą Nozdrzec, od zachodu z gminą Brzozów, od południa z gminą Sanok, od wschodu z gminą Bircza. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 130,3 km².

W skład gminy Dydnia wchodzą następujące miejscowości wiejskie: Dydnia, Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Ulucz, Witryłów, Wydrna. Hroszówka i Jabłonica Ruska jako wsie opuszczone nie są sołectwami.

Skip to content