Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Tekst łatwy do czytania

Informacja o Urzędzie Gminy w Dydni w języku łatwym do czytania (ETR – Easy To Read)

ETR

Urząd Gminy jest przy Dydnia 224 w Dydni.

etr

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.

Zadania

etr

W urzędzie możesz wyrobić lub wymienić dowód osobisty. Dowód osobisty to dokument z ważnymi informacjami o Tobie.

etr

Urząd informuje, ile musisz zapłacić podatków. Podatek to pieniądze dla gminy.

etr

Pracownicy urzędu przygotowują dokumenty na przykład:

  • wezwania,
  • decyzje,
  • zaświadczenia.
etr

W urzędzie możesz dowiedzieć się, ile zapłacić za wywóz śmieci.

etr

Możesz dowiedzieć się, co zrobić by ściąć drzewo.

etr

W Urzędzie Stanu Cywilnego możesz wziąć ślub.

etr

W Urzędzie Stanu Cywilnego możesz dostać na przykład:

  • akt urodzenia,
  • akt ślubu,
  • akt zgonu.

Są to dokumenty o narodzinach, małżeństwie lub śmierci.

etr

Urząd pomaga mieszkańcom gminy w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie pożaru, powodzi.

etr

Urząd zajmuje się szkołami i przedszkolami w gminie.

etr

Urząd przygotowuje wybory.
Na przykład na wójta, radnego, sołtysa.

Dostępność przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami

etr

Przed urzędem są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

etr

Do budynku jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

etr

W budynku na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

etr

Możesz skorzystać z pętli indukcyjnej.
Pętla indukcyjna pomaga lepiej słyszeć osobie z aparatem słuchowym.

etr

Osoby Głuche mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego w budynku lub online.

etr

W urzędzie są tyflomapy.
Tyflomapa to plan budynku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Obok jest dzwonek, naciśnij go.
Pracownik przyjdzie Ci pomóc.

etr

Pełnomocnik może pomóc ci przy załatwianiu sprawy w urzędzie.

etr

Do urzędu możesz wejść z psem przewodnikiem.

Skip to content