Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku

KONTAKT

Dydnia 84

(13) 430 30 36

gok@gokdydnia.pl

Strona internetowa (przekierowuje bezpośrednio po kliknięciu) klik => www.gokdydnia.pl


Dyrektor:

mgr Rafał Czopor


Pracownicy:

Henryka Pelczarska – Główna Księgowa

Małgorzata Myćka – Kustosz

Anna Podczaszy – Młodszy Bibliotekarz

Anna Wójcik – Młodszy Bibliotekarz

Agnieszka Stadnik – Młodszy Bibliotekarz

Danuta Baran – Bibliotekarz

Tadeusz Rozputyński – Pomocnik Bibliotekarza

Wojciech Wojnar – Świetlicowy/Akustyk

Bożena Howorko – Świetlicowa/ Sprzątaczka


ZADANIA

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni prowadzi działalność podstawową w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz działalność kulturalną wielokierunkową na podstawie własnego programu.

Do podstawowych zadań GOKBPiW należy:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 2. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu  artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 3. Organizowania różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców różnych grup wiekowych,
 4. Upowszechnianie i rozwój czytelnictwa,
 5. Tworzenie warunków pracy do podtrzymywania postaw patriotycznych,
 6. Kultywowania tradycji,
 7. Współpraca instytucjami i organizacjami  społecznymi działającymi na rzecz kultury,
 8. Prowadzenie współpracy z zagranicą,
 9. Realizacja zadań w zakresie czynnego wypoczynku,
 10. Promocja gminy.

Placówki:

 • Biblioteka publiczna w Dydni, 
 • Filia biblioteki w Grabówce,
 • Filia biblioteki w Niebocku,
 • Filia biblioteki w Jabłonce,
 • Filia biblioteki w Wydrnej,
 • Filia biblioteki w Krzemiennej,
 • Filia biblioteki w Końskiem,
 • Świetlica wiejska w Grabówce,
 • Świetlica wiejska w Obarzymie,
 • Świetlica wiejska w Niewistce,
 • Świetlica wiejska w Witryłowie,
 • Świetlica wiejska w Dydni.

Przy Ośrodku działają:

 • Orkiestra Dęta Gminy Dydnia,
 • Młodzieżowa Kapela Ludowa „Przepióreczka”,
 • Dziecięcy Zespół Taneczny „Stokrotki”,
 • Młodzieżowa Grupa Teatralna „Zielona Szafa”,
 • Bezpłatne zajęcia z rytmiki dla dzieci w dwóch grupach.

Cykliczne imprezy plenerowe:

 • Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin,
 • Festiwal Folklorystyczny Grabowiańskie Święto Fajki,
 • Przegląd Kapel Podkarpacia,
 • Turniej Wsi Gminy Dydnia,
 • Dni Gminy Dydnia,
 • Dożynki Gminne.
Skip to content