Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jabłonce (za budynkiem Domu Ludowego).

Punkt czynny jest w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach 8:00-12:00 (z wyjątkiem dni świątecznych).Informacja dotycząca zasad oddawania odpadów do PSZOK

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ODDAWANIA DO PSZOK ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH, WIELKOGABARYTOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH, ELEKTROŚMIECI:

  • Wstęp na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą osoby obsługującej
  • Punkt przyjmuje posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych
  • Punkt przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Dydnia, którzy nie zalegają z opłatami za gospodarowanie odpadami
  • Przyjęcie odpadów do PSZOK odbywa się po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie odpadów, zidentyfikowaniu rodzaju odpadów oraz potwierdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z frakcjami odpadów dopuszczonymi do przyjęcia przez regulamin
  • Każde przyjęcie odpadów do PSZOK jest udokumentowane
  • Mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK-u zobowiązani są do ich transportu i rozładunku we własnym zakresie oraz do umieszczenia ich w odpowiednim pojemniku lub miejscu, zgodnie ze wskazaniami obsługi PSZOK
  • Osoby przebywające na terenie PSZOK-u muszą bezwzględnie przestrzegać zasad BHP, p.poż. oraz zaleceń obsługi PSZOK
  • Tymczasowo do PSZOK-u nie można oddawać bioodpadów, styropianu, wełny mineralnej, tekstyliów i odzieży, ze względu na problem z zagospodarowaniem tych frakcji odpadów
  • Elektrośmieci oddawane do PSZOK muszą być kompletne. Pracownik może odmówić przyjęcia do PSZOK elektrośmieci zdekompletowanych, z powyjmowanymi częściami i podzespołami.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, przebywając na terenie PSZOK prosimy Państwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa. Znajdując się w przestrzeni publicznej jesteśmy zobowiązani do noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz zachowania dystansu społecznego.

Przypominamy również, że na obiekcie został zamontowany monitoring. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, osoba obsługująca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów. Wówczas sporządza dokumentację fotograficzną wraz z opisową notatką, które posłużą za podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wobec wszelkich działań niezgodnych z prawem (np. podrzucania odpadów) zostanie wszczęte postępowanie i zawiadomione zostaną odpowiednie służby, co w konsekwencji może prowadzić do nałożenia kary finansowej.

Skip to content