Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

Zebrane odpady komunalne, przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dydnia, zostają zagospodarowane w regionalnej instalacji przetwarzającej odpady komunalne (RIPOK) w Krośnie.

 • ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Krośnie
  Białobrzeska 108
  38-400 Krosno
 • POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Krośnie

Białobrzeska 108

38-400 Krosno

 • ODPADY ZIELONE

Przydomowe kompostowniki

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dydnia:

 • Produkcja Handel Usługi
  Ekomax Kotulak Jerzy
  ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło
 • Zakład Gospodarki Komunalnej
  Dydnia 224
  36-204 Dydnia

Skip to content