Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Wniosek o leczenie

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy, kto ma wiedzę że osoba nadużywa alkoholu (członek rodziny, krewny, sąsiad, lub instytucja i spełnia jedną z poniższych przesłanek:

  • powoduje rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizuje małoletnich,
  • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny
     

Zgłoszoną osobę, zaprasza się na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i motywuje do podjęcia dobrowolnego leczenia. Jeśli to okazuje się nieskuteczne, kieruje się ją na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Po pobrania:

Skip to content