Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

O komisji

W Polsce istnieje system, który nakłada na gminy obowiązek realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta zobowiązała włodarzy gmin do powoływania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkami GKRPA w Dydni powołanymi przez Wójta Gminy Dydnia są:

1. Zofia Morajko – przewodniczący komisji

2. Albert Adam – z-ca przewodniczącego komisji

3. Wiesława Bukład – sekretarz komisji

4. Teresa Szelest – członek komisji

5. Krystyna Węgłowska   – członek komisji

6. Marek Pocałuń – członek komisji

7. Andrzej Zajdel – członek komisji

GKRPA ma swoją siedzibę ma przy Urzędzie Gminy w Dydni 36 – 204 Dydnia 224. Tu codziennie w godz.  8 – 15 są dostępni członkowie GKRPA, którzy udzielą wszelkich informacji i wskazówek do dalszego postępowania. Wystarczy przyjść i poprosić o rozmowę z członkiem GKRPA lub zadzwonić pod nr 134308147.

Skip to content