Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Szlaki turystyczne

NORDIC WALKING PARK

To sieć tras wytyczonych w całym powiecie brzozowskim, przeznaczonych do nordic walkingu, biegania, pieszych spacerów i jazdy na rowerze. Przez Gminę Dydnia przebiegają 4 trasy o różnych poziomach trudności, najkrótsza z nich mierzy 4,7 km długości, natomiast pozostałe mierzą kolejno: 8 km, 11 km, 15,4 km. Trasy rozpoczynają się w Dydni, przy Urzędzie Gminy i oznaczone są tablicami z informacjami dotyczącymi ich przebiegu oraz propozycjami ćwiczeń.

Przewodnik Nordic Walking Park Południe Podkarpacia https://lgd.powiatbrzozow.pl/index.php/publikacje/send/6-publikacje/19-nordic-walking-park-poludnie-podkarpacia-przewodnik 

WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO

Gmina Dydnia znajduje się na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Szlak ten jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Składa się na niego ponad 2000 km tras biegnących przez obszar pięciu województw wzdłuż wschodniej granicy Polski. W Gminie Dydnia zlokalizowano dwie trasy Green Velo: „W krainie miejsc zapomnianych” długości 30,9 km oraz „Śladami Pogórzan i Dolinian” o długości 51.5 km.

Trasa „W krainie miejsc zapomnianych” https://greenvelo.pl/detal/1360-greenvelo-w-krainie-miejsc-zapomnianych 

Trasa „Śladami Pogórzan i Dolinian” https://greenvelo.pl/detal/1365-greenvelo-sladami-pogorzan-i-dolinian 

TRASA ROWEROWA „DOLINĄ SANU”

Trasa biegnie wzdłuż sześciu gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Liczy łącznie ponad 250 km i jest podzielona tak, aby można było ją przebyć zarówno rowerem jak i pieszo, rozpoczynając i kończąc w dowolnych miejscach. Na całej długości szlaku rozmieszczono tablice zawierające informacje o zabytkach i ciekawostkach turystycznych.

Mapa trasy „Doliną Sanu” http://pogorzedynowskie.pl/mapa_tras_rowerowych.html 

Tablice informacyjne rozmieszczone na trasie w Gminie Dydnia http://pogorzedynowskie.pl/trasy_rowerowe/1/4.html 

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Szlak biegnie wzdłuż województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego. Oznaczone na nim zostały najpiękniejsze skarby architektury drewnianej. Wiele spośród oznaczonych miejsc znajduje się na międzynarodowej liście zabytków UNESCO. W województwie podkarpackim trasa ma długość 1202 km i podzielona jest na 9 odcinków. Zabytki Gminy Dydnia oznaczone zostały na trasach: nr I krośnieńsko-brzozowskiej oraz nr II sanocko-dynowskiej. Na szlaku oznaczono kościół parafialny w Jabłonce, dawną plebanię w Dydni, cerkiew w Obarzymie, cerkiew w Uluczu.

Zabytki oznaczone na trasie krośnieńsko-brzozowskiej https://sad.podkarpackie.travel/punkty-szlaku/trasa-i-krosniensko-brzozowska 

Zabytki oznaczone na trasie sanocko-dynowskiej https://sad.podkarpackie.travel/punkty-szlaku/trasa-ii-sanocko-dynowska 

Więcej informacji o podkarpackim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej https://sad.podkarpackie.travel/ 

SZLAK IKON

Ikony to obrazy sakralne przedstawiające wizerunki świętych, charakterystyczne dla kościołów wschodnich. W Polsce tworzone były na krańcach południowo-wschodnich ok. XV-XVI wieku. Pisane na drewnie wieloetapową techniką, są wyjątkowym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Szlak ikon prezentuje wyjątkowe zabytki sztuki sakralnej, na jego trasie oznaczono m.in. Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, która jest jednym z najcenniejszych zabytków województwa podkarpackiego.

Szlak został oznakowany na niebiesko, a jego łączna długość wynosi 70 km.

Przebieg trasy: Sanok – wystawa ikon w Muzeum Historycznym (0 km) – Sanok – Katedra – Prawosławna cerkiew katedralna pw. Trójcy Św. (0,1 km) – Sanok– Skansen -Muzeum Budownictwa Ludowego prezentujący kulturę polsko ukraińskiego pogranicza grup etnograficznych Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian (1,2 km) – Międzybrodzie – dawna, murowana cerkiew greckokatolicka pw. Trójcy Świętej (4 km) – Trepcza – Dawna cerkiew filialna, greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (9 km) – Mrzygłód – dawna murowana cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (15 km) – Hłomcza – Drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Soboru NMP (17 km) – Dobra Szlachecka – dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Mikołaja (19 km) – Ulucz – dawna cerkiew pw. Wniebostąpienia Pańskiego (25 km) – Witryłów – cerkiew drewniana filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki  (28 km) – Łodzina – cerkiew (35 km) – Hłomcza – drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru NMP (38 km)  – Tyrawa Solna – drewniana cerkiew pw. Jana Chciciela (43 km) – Siemuszowa – dewniana filialna cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z 1841 r.  (47 km) – Tyrawa Wołoska – barokowy kościół (52 km) – Hołuczków – dawna cerkiew gr.-kat. p.w. św. Paraskiewy (54 km) – Wujskie – Kościół parafialny p.w. św. Kosmy i Damiana (60 km) – Olchowce – dawna cerkiew parafialna Wniebostąpienia Pańskiego (69km) – Sanok (70 km)

https://www.podkarpackie.travel/pl/szlaki/szlak-ikon-doliny-sanu-i-doliny-oslawy

SZLAK NADSAŃSKICH UMOCNIEŃ

Szlak biegnie wzdłuż Sanu, od Bóbrki koło Soliny, przez Lesko, Sanok, Dynów do Krasiczyna. Oznakowany jest kolorem czarnym. Szlak wiedzie wzdłuż radzieckich fortyfikacji tzw. Przemyskiego Rejonu Umocnionego nazywanych inaczej „Linią Mołotowa” oraz niemieckich umocnień granicznych tzw. Pozycję Graniczną „Galicja” pozostałych po czasach II wojny światowej. Na szlaku można zobaczyć radzieckie i niemieckie zabytki sztuki fortyfikacyjnej o różnym stopniu zachowania tj. od znacznie zniszczonych po zachowane w całości. Obiekty oznaczone w gminie Dydnia to 3 schrony polowe między Uluczem a Jabłonicą Ruską:

  • Schron polowy do ognia bocznego (PPK(mp)). Uzbr. 1 x ckm na podstawie polowej – GPS: 49.689499° N, 22.250346° E
  • Schron polowy do ognia bocznego (OPK(mp)). Uzbr. 1 x armata 45mm na podstawie polowej – GPS: 49.69111° N, 22.246794° E
  • Schron polowy do ognia bocznego (PPK(mp)). Uzbr. 1 x ckm na podstawie polowej – GPS: 49.695445° N, 22.237329° E

PRAWEM I LEWEM PO ZIEMI SANOCKIEJ

Szlak rowerowy utworzony został w nawiązaniu do szlacheckiej przeszłości regionu. Prowadzi śladami słynnych rodów szlacheckich Ziemi Sanockiej m.in. Dydyńskich, właścicieli wielu posiadłości ziemskich zlokalizowanych na terenach obecnej Gminy Dydnia. Trasa ma długość 41 km.

Szlak rozpoczyna się przy Zamku w Sanoku i biegnie wzdłuż Sanu w kierunku Trepczy, następnie przez Dębną, Mrzygłód, Końskie, Krzywe, Dydnię, Krzemienną, Jabłonicę Ruską, Niewistkę (miejsce urodzenia najsłynniejszego, polskiego kondotiera Jacka Dydyńskiego, nazywanego „Czarną Szablą), Wołodź, Siedliska i kończy się w Dąbrówce Starzeńskiej, gdzie zachował się ruiny zamku należącego do słynnego, szlacheckiego watażki Stanisława Stadnickiego – nazywanego „Diabłem Stadnickim”.

https://gminasanok.pl/szlaki/szlak-turystyczny-prawem-i-lewem-po-ziemi-sanockiej

SZLAK WODNY „BŁĘKITNY SAN”

To szlak wytyczony z myślą o miłośnikach wypoczynku nad wodą. Trasa wiedzie wzdłuż Sanu od Zwierzynia, przez Lesko, Sanok, Tyrawę Solną, Dynów, Przemyśl, Jarosław, Ulanów, aż do ujścia do Wisły.

San jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce. Liczy 457,8 km długości, powierzchnia jego dorzecza wynosi 16,9 tys. km². Dolina Sanu jest bardzo atrakcyjna turystycznie dzięki bogactwu otaczającej flory i fauny, a także dzięki wyjątkowemu ukształtowaniu terenu pośród pasm pogórzy dynowskiego i przemyskiego.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA W OBARZYMIE

Ścieżka spacerowa w Obarzymie wiedze przez najciekawsze zakątki miejscowości prezentując turystom zarówno bogactwo przyrody, jak i dziedzictwo kulturowe oraz historyczne regionu. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym, a jego długość wynosi 5 km. Na trasie oznaczono stanowiska o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych m.in. 200-letni buk o obwodzie 462 cm, wielkie mrowisko, liczącą prawie 200 lat drewnianą cerkiew (obecnie pełniąca funkcję kościoła rzymskokatolickiego), runo leśne obfitujące w mchy, paprocie, grzyby, poziomki, czarne jagody.

Skip to content