Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Gminne Targowisko w Dydni

Od 1 lutego rozpoczyna funkcjonowanie Gminne Targowisko w Dydni. Targowisko jest obiektem całorocznym, ogólnodostępnym.

Targowisko czynnej jest (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy):

  • we wtorki (dni targowe) od godz. 5.00 do 13.00,
  • w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 7.00 do godz. 15.00,
  • w soboty od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Targowisko posiada 2 rodzaje stanowisk:

  • 13 stanowisk zadaszonych (o powierzchni 2 m2 i 4 m2),
  • 10 stanowisk niezadaszonych.

Liczba planowanych stanowisk handlowych dla rolników wynosi 15, w tym 12 z nich zarezerwowanych jest do sprzedaży produktów rolno – spożywczych, a 3 stanowiska do sprzedaży produktów rolno – spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Stanowiska te są odpowiednio oznakowane. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno – spożywczych, na wolnych miejscach możliwa będzie sprzedaż pozostałych towarów.

W piątki i soboty rolnicy oraz domownicy rolników są zwolnieni z ponoszenia opłaty targowej.

Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływ wody deszczowej, ma zadaszone stanowiska handlowe, miejsca parkingowe, budynek sanitarno – biurowy i urządzenia sanitarnohigieniczne oraz instalację odnawialnego źródła energii.

ADMINISTRATOR

Administratorem Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Dydni jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie.

Do zadań administratora należy m.in. pobór opłaty targowej, utrzymanie porządku i czystości na targowisku oraz dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za targowisko: tel. 602 592 224.

OPŁATA TARGOWA

Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku oraz innych miejscach w których prowadzona jest sprzedaż na terenie Gminy Dydnia. W piątki i soboty bez opłaty targowej mogą być sprzedawane produkty rolne lub spożywcze, wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.

Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Dydni:

  • od sprzedaży na stanowisku zadaszonym o powierzchni 2 m2 – 15,00 zł,
  • od sprzedaży na stanowisku zadaszonym o powierzchni 4 m2 – 20,00 zł,
  • od sprzedaży na stanowisku niezadaszonym – 10,00 zł.

Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży w miejscach poza wyznaczonym targowiskiem gminnym w wysokości:

  • od sprzedaży na powierzchni handlowej do 6 m2 – 8,00 zł,
  • od sprzedaży na powierzchni handlowej powyżej 6 m2 – 12,00 zł

Opłata targowa pobierana jest w gotówce w dniu dokonywanej sprzedaży. Poborem opłaty targowej zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie (tel. 602 592 224).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania targowiska znajdują się w Regulaminie Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Dydni (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/357/2021 Rady Gminy w Dydni z dnia 22 listopada 2021 r.) oraz w Uchwale NR XLV/358/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021r.w sprawie opłaty targowej (załączniki poniżej).

Skip to content