Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Poziomy recyklingu

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2019 r.

Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  • Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,42 %
  • Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0,0 odpady nie zostały odebrane
  • Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,24 %

Informacja o osiągniętych w 2019 r. poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

EKOMAX Jerzy Kotulak Jasło

  • Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,42 %
  • Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0,0 odpady nie były odbierane
  • Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 odpady nie były odbierane

ZGK w Dydni

  • Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 0,0 odpady nie były odbierane
  • Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0,0 odpady nie były odbierane
  • Poziom ograniczenia składowanych odpadów biodegradowalnych – 0,0 odpady nie były odbierane
Skip to content