Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Zobowiązanie do leczenia

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy, kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkoholu:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizuje małoletnich,
 • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Osobę, która spełnia powyższe przesłanki, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Klinknij tutaj aby przeczytać broszurę – przewodnik dla rodzin o zobowiązaniu

Procedura zobowiązania członka rodziny do leczenia odwykowego:

 1. wniosek do GKRPA
 2. postępowanie wyjaśniające:
  – wywiad, opinia z Policji, OPS, inne ważne informacje,
  – wezwanie na posiedzenie komisji,
  – motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie udziału w terapii,
  – w przypadku niewyrażenia zgody do podjęcia dobrowolnego leczenia lub zaprzestania udziału w terapii skierowanie na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku wydania opinii, która potwierdza uzależnienie od alkoholu lub niezgłoszenie się na badanie biegłych sądowych skierowanie wniosku do sądu,
 3. postępowanie sądowe,
 4. postanowienie sądu zobowiązujące do leczenia odwykowego.

Pobierz wniosek

Leczenie zaburzeń wynikających z używania alkoholu jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych.

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu mogą prowadzić tylko podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, tj. placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, którymi są: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnie leczenia uzależnień, całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, całodobowe oddziały leczenia uzależnień, dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, dzienne oddziały leczenia uzależnień, oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz hostele dla osób uzależnionych od alkoholu.

Załączniki:

Skip to content