Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Rada Gminy

RADNI GMINY DYDNIA

Przewodniczący Rady Piotr Szul – Obarzym, Niewistka

Wiceprzewodniczący – Tomasz Żaczek

Marek Pocałuń – Dydnia

Stanisław Sąsiadek – Dydnia

Gabriela Wójtowicz – Dydnia

Maciej Kopiczak – Grabówka

Robert Kulon – Jabłonka

Tomasz Sokołowski – Jabłonka

Izabela Sidorowicz – Końskie

Zofia Turoń – Krzywe

Krzysztof Kopczyk – Niebocko

Dawid Kaseja – Niebocko

Tomasz Żaczek – Niebocko

Andrzej Kot – Krzemienna, Temeszów, Jabłonica Ruska

Elżbieta Sabat – Witryłów, Ulucz

Iwona Rachwalska –Wydrna

KOMISJE RADY GMINY

Komisja Rewizyjna

 • Robert Kulon – przewodniczący
 • Iwona Rachwalska
 • Krzysztof Kopczyk
 • Dawid Kaseja

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 • Marek Pocałuń – przewodniczący
 • Elżbieta Sabat
 • Tomasz Żaczek
 • Izabela Sidorowicz

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 • Gabriela Wójtowicz – przewodnicząca
 • Piotr Szul
 • Andrzej Kot
 • Stanisław Sąsiadek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Maciej Kopiczak – przewodniczący
 • Zofia Turoń
 • Tomasz Sokołowski

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)
 2. Statut Gminy Dydnia (Uchwała Nr LII/353/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dydnia)
Skip to content