Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Rada Gminy

RADNI GMINY DYDNIA

Przewodniczący Rady Piotr Szul– Obarzym, Niewistka

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący Marek Orłowski – Krzemienna, Temeszów, Jabłonica Ruska

Marek Pocałuń – Dydnia

Stanisław Sąsiadek – Dydnia

Gabriela Wójtowicz – Dydnia

Maciej Kopiczak – Grabówka

Robert Kulon – Jabłonka

Andrzej Pajęcki – Jabłonka

Iwona Dauksza – Końskie

Zofia Turoń – Krzywe

Krzysztof Kopczyk – Niebocko

Paweł Kopczyk – Niebocko

Tomasz Żaczek – Niebocko

Izabela Leszczyk – Witryłów, Ulucz

Iwona Rachwalska –Wydrna

KOMISJE RADY GMINY

Komisja Rewizyjna

 • Robert Kulon – przewodniczący
 • Iwona Rachwalska
 • Tomasz Żaczek
 • Gabriela Wójtowicz

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 • Marek Orłowski – wiceprzewodniczący
 • Marek Pocałuń
 • Maciej Kopiczak
 • Zofia Turoń

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

 • Piotr Szul – przewodniczący
 • Paweł Kopczyk
 • Iwona Dauksza
 • Stanisław Sąsiadek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Andrzej Pajęcki – przewodniczący
 • Krzysztof Kopczyk
 • Izabela Leszczyk

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)
 2. Statut Gminy Dydnia (Uchwała Nr LII/353/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dydnia)
Skip to content