Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Budowa ogólnodostępnej altany w Witryłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Witryłowie zrealizowała zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnej altany w miejscowości Witryłów”. Zostało ono dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju…

Czytaj dalej

Nowy plac zabaw w Wydrnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrnej zrealizowała zadanie pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wydrna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii…

Czytaj dalej

Skip to content