Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni

PROW loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów pn.

Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni

mająca na celu wspieranie lokalnych rolników, przedsiębiorców, produkcji i promocji produktów lokalnych na terenie Gminy Dydnia poprzez budowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

447