Dofinansowanie na realizację „Uniwersytetu Samorządności” w Gminie Dydnia

Uniwersytet

Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na realizację projektu „Uniwersytet Samorządności” objętego Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025 dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Celem inicjatywy jest stworzenie warunków do przeprowadzania kursów, szkoleń oraz różnego rodzaju działań edukacyjnych wspomagających rozwój obszarów wiejskich, wspierających idee samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, przygotowujących lokalną społeczność do realizacji różnych ważnych funkcji społecznych.

Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap będzie realizowany w 2021 roku i zakłada przystosowanie niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji przyszłych działań edukacyjnych. Warunkiem jest, że otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na ulepszenie już istniejących i funkcjonujących obiektów. W ramach realizacji pierwszego etapu projektu zostanie wyremontowana i doposażona sala narad w budynku Urzędu Gminy w Dydni. Drugi etap będzie realizowany w latach 2022-2025. Jego założeniem będzie realizacja działań edukacyjnych wskazanych we wniosku, przy wykorzystaniu przygotowanej do tego celu infrastruktury.

Wsparcie finansowe na realizację „Uniwersytetu Samorządności” w ramach PPOW mogło wynieść maksymalnie do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 15 000 zł. Każda jednostka samorządowa mogła ubiegać się o wsparcie finansowe jednego projektu. Gmina Dydnia otrzymała najwyższe możliwe dofinansowanie.

Więcej informacji dotyczących projektu wraz z Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia szczegółowych list rankingowych wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” znajduje się pod adresem: https://odnowawsi.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/389-wsparcie-finansowe-dla-gmin-na-realizacje-i-etapu-koncepcji-uniwersytet-samorzadnosci-ppow-2021-2025

logo
303