Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Stawki opłat

Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny (segregowane),
  • 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca – właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Opłat należy dokonywać do ostatniego dnia każdego miesiąca w kwocie wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wpłat należy dokonywać na podany indywidualny rachunek bankowy (za pomocą przelewu internetowego, wpłaty w banku, wpłaty na poczcie).

Podstawy prawne:

  • Uchwała NR XXII/201/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 maja 2020 roku
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Skip to content