Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Przeciwdziałanie przemocy

Nadużywanie alkoholu nie jest bezpośrednią przyczyną stosowania przemocy w rodzinie, ale to czynniki, który może wyzwalać zachowania przemocowe. Pamiętaj, że osoba uzależniona, aby zmienić swoje funkcjonowanie, potrzebuje oddziaływań terapeutycznych. Podstawową formą leczenia jest psychoterapia, którą prowadzą terapeuci uzależnień w placówkach odwykowych.

Rodzina, która boryka się z problemem alkoholowym i z problemem przemocy nie zaspokaja dziecięcych potrzeb, takich jak: bliskość, bezpieczeństwo, poczucie, że jest się ważnym, kochanym i zrozumianym. Faktem jest, że nastolatkowie wychowywani w takich rodzinach częściej używają alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Twoje dzieci także mogą potrzebować pomocy. Dla nich doświadczanie przemocy czy bycie jej świadkiem jest źródłem ogromnego cierpienia i nieprawidłowego rozwoju. Ne bój się prosić o wsparcie.

W sytuacji podejrzenia występowania przemocy wszczyna się procedurę Niebieskiej Karty.

Załączniki:

Skip to content