Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Zgłoś sklep

W tym miejscu możesz dowiedzieć się, kiedy sprzedaż alkoholu jest zabroniona oraz jak możesz odpowiednio zareagować na sytuację łamania prawa przez sprzedawców alkoholu.

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

  • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
  • osobom do lat 18,
  • na kredyt lub pod zastaw.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy (art.15 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

Nawet jednorazowe naruszenie zasady sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod “zastaw”, podlega sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia zezwolenia, ale również stanowi przestępstwo z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gmina może skierować również akt oskarżenia bezpośrednio do sądu, który jest zobligowany do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jeśli jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu osobom małoletnim, nietrzeźwym lub pod zastaw czy na kredyt zgłoś ten fakt pod nr tel. 134308147 podając adres sklepu/miejsca sprzedaży.

Skip to content