Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe w Dydni

Dydnia 212
36-204 Dydnia

Dyrektor mgr Dorota Bluj

13 43 032 53

przedszkoledydnia@op.pl

https://przedszkoledydnia.edupage.org/


Przedszkole Gminne w Zespole Szkół w Niebocku

Niebocko 1
36–200 Brzozów

Dyrektor mgr Bożena Chorążak
Zastępca dyrektora mgr Renata Sieńczak

13 43 95 830

gimniebo@poczta.onet.pl

www.zsniebocko.pl

Skip to content