„Z dydyńskiego ogrodu na stół”

Loga KSOW

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

,,Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Gmina Dydnia informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pt.: „Z dydyńskiego ogrodu na stół”.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Celem operacji jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację konkursu pt.: „Z dydyńskiego ogrodu na stół” w efekcie, którego zachowane i wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i przyrodnicze na terenie Gminy Dydnia.

Miejsce realizacji operacji: Gmina Dydnia

Termin: 01.04.2021-02.11.2021

Zakres operacji: przeprowadzenie konkursu „Z dydyńskiego ogrodu na stół”, podczas którego mieszkańcy będą mieli możliwość zaprezentowania się w 3 kategoriach, opracowanie i wydruk kalendarzy prezentujących ogrody, wyroby z własnego ogródka laureatów konkursu, promocja operacji w intrenecie.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW  znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl/

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/ariculture/rural-development-2014-2020.pl

577