Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Baner Fil

Gmina Dydnia w ramach drugiego naboru wniosków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 850 000,00 zł na realizację dwóch zadań:

1) „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku dot. rozbudowy sali gimnastycznej wraz z widownią ”

Dofinansowanie 3 000 000,00

Całkowita wartość inwestycji: 3.187.451,04

RFIL

2) Wymiana urządzeń i doposażenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłonka w Gminie Dydnia

Dofinansowanie 850 000,00

Całkowita wartość inwestycji 850 000,00

RFIL
407